Suecia


Svenska Kennelklubben


Rinkebysvängen 70
163 85 SPÄNGA
Tel.00 46 / 8 795 30 00
Fax.00 46 / 8 795 30 40
Web: http://www.skk.se
E-mail: skk.webmaster@skk.se